ข่าวสารและกิจกรรม


ทางบริษัทมิชชั่นซอฟต์แวร์ได้ลงนามกับบริษัท คลาสิคออสสิริส เป็น Pilot User ที่แรกและขอใช้งาน Trade Mission Application เครื่องมือที่กองทุนและสาย Quant System นิยมใช้กันมากที่สุด ในยุค 4.0

-Takeoff with Classic Ausiris Future Co.,ltd. in the Exhibitions for Thailand Brokers held By Government and Thailand Stock Exchange Market -President of Thailand Stock exchange had Mrs Kesara Munchusee visited us and quoted “Best upcoming trading application” -Requested to go live fast and get approval from SET

Our trading platform "Trade Mission" has been approved from Stock Exchange of Thailand (SET) and today we allied with "Mitihoon", So they are The most popular of News Stock Reporter in Thailand.

• Happycoin เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ MST

Happycoin หรือชื่อย่อ HPC คือเหรียญที่ถูกสร้างโดยแนวคิดของคนไทย ที่อยากนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้คนไทยได้สัมผัสแบบง่ายๆ ผ่านการสร้างภาพตัวอย่างของการใช้จ่ายต่างๆ ตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งปีที่ผ่านมาจะเน้นการทำงานในต่างจังหวัดเป็นหลักเนื่องด้วยทีมพัฒนานั้นส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดเป็นหลัก โดยอยู่จังหวัดทางตอนเหนือของประเทศไทย

เนื่องจากทางบริษัท มิชชั่นซอฟแวร์(ไทยแลนด์) มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเทรดในตลาดหลักทรัพย์อย่างยาวนาน ต้องการที่จะนำประสบการณ์ที่มีเข้ามายกระดับวงการคริปโตเคอเรนซี่ในประเทศไทยในด้านต่างๆในอนาคต For more details...

• MST Join the Capital Market Innovation Awards 2018

Mission Software ได้สมัครเข้ารวมการประกวดแข่งขันการเฟ้นหาสุดยอดรวัตกรรมสร้างคุณประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 4 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) จัดการประกวด “รางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 (Capital Market Innovation Awards 2018)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการใช้นวัตกรรมในการสร้างคุณประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูนักพัฒนาและผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม

For more details...

• กิจกรรมสัมมนาการใช้งานโปรแกรม Trade Mission

แพลตฟอร์มที่รองรับนักลงทุนทุกสไตล์ด้วยแนวคิดการลงทุนระดับเซียน ต้องมีวินัยทางการเงินอย่างยิ่งยวด เต็มเปี่ยมด้วยสาระมากมายพร้อมด้วยความสนุกสนาน