โปรแกรมอัจฉริยะรูปแบบใหม่

สำหรับ BROKER และ TRADER

นวัตกรรมการซื้อขายกึ่งอัตโนมัติ (Semi auto Trading)

ระบบเทรดอัจฉริยะ i -click trading

ตรวจสอบคำสั่งซื้อขายฉับไว ด้วยเทคโนโลยี ล้ำสมัย

เครื่องมือสร้างออโต้บอทอัตโนมัติ

       i --Robot Generater

Flexible Solutions for

Retail Brokers

MST Plugin for Amibroker

Multi Brokerage Platform

Flexible

lorem ipsum dolor sit

ตารางสอน เร็วๆนี้ / Classroom Timetable

วันที่ เวลาเริ่ม การสอน สถานที่ รายละเอียด เข้าร่วม
19 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น. Trade Mission อบรมออนไลน์ Webinar (Live) อบรมการใช้งานโปรแกรม Trade Mission กับบริษัท Phillip สมัคร
วันอังคาร เวลา 20.30-21.00 น. Trade Mission Facebook/Zoom Live Trade Mission หลักสูตร Technical Join Telegram Group
คลิก
วันพุธ เวลา 21.00-21.30 น. Trade Mission Facebook/Zoom Live Trade Mission หลักสูตร Technical Join Telegram Group
คลิก
วันพฤหัสบดี เวลา 20.30-21.00 น. Trade Mission Facebook/Zoom Live Trade Mission หลักสูตร Technical Join Telegram Group
คลิก

What does Trade Mission & MST Plugin for Amibroker offer to a Retail Broker?

Our Best Services


'Trade Mission' & 'MST PLUGIN ' For Amibroker allows broker to offer a complete multi-asset i -Trading environment characterized by complexity, Professional front-end. Trade Mission is an Intelligence Trading Platform for Financial Market which contains a wide range of tools suitable for Day Traders, Scalpers & Algorithmic Traders with Auto i - Robot Developing System .

What is it that makes Trade Mission so unique?


What are the crucial factors that proves Trade Mission isn´t just good, but an exceptionally superior software.
Trade Mission & MST Plugin for Amibroker offers i - Quality of opportunities in terms of the user friendliness & functionality, which is built to be powerful as well as a manageable tool for institutional & retail traders. With just a few mouse clicks you can set up your own trading strategies in the Conditions Escort, while the scanner in the Analyzer Escort helps you find profitable needles in the stock markets haystack.
Based on your trading strategy, you can define entire setups with the Setup Escort & activate them with Our New groundbreaking Auto Intelligence Robot Creator & robust New Technologies which are being used for Automated Trading. The Risk & Money Management feature helps you play by your own rules, which you might know is not always easy.
Trade Mission & MST Plugin for Amibroker is not just a software, it stands for continuous development in the interests of our customers. Also, We stands for providing a lot of free online training about trading strategies.
Trade Mission & MST Plugin is being close to the market & even closer to our customers.

Many more new futures for your live trading in be ready to join our trading community & exchange coding & trading system with Trade Script language coding help.

Download

WHAT CLIENTS THINK ABOUT OUR SERVICES

Trade Mission

MST Data Plug-in for Amibroker

Support

MST MOBILE

Get A Call From Specialist

Have you any question?

We are on a mission to build, grow & maintain loyal communities at every touchpoint.